Aktuality

Stránka 1 z 7  > >>

12 06 2014
Untitled document

21.6.2014 (10:00 - 14:00)


24 03 2014
Untitled document
19 12 2013
Untitled document
20 09 2013
Untitled document

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK získal v júli 2013 certifikáty potvrdzujúce, že podnik vyhovel požiadavkám noriem:

ISO 9001:2008
– Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2004
– Systém environmentálneho manažérstva
ISO/IEC 27001:2005
– Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
OHSAS 18001:2007
– Systém manažérstva BOZP