Kompa Vojka-Kyselica

Prevádzkový status
Info-linka: 031 559 4336 nonstop
 


Úvod

Untitled document

Vitajte na stránke Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik

Už viac ako šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

Meno podniku je však späté najmä s jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe – Vodného diela Gabčíkovo. Nemalý význam má aj Vodné dielo Žilina.

Tieto hydroenergetické diela má podnik vo svojej správe, zabezpečuje ich efektívnu a bezpečnú prevádzku ako aj výrobu a predaj elektrickej energie. Dlhoročná tradícia v oblasti výstavby vodných diel s hydroenergetickým využitím je pevným základom pre ďalší vývoj podniku.

  Nasledujúca stránka: O podniku