Úvod

Untitled document

Vitajte na stránke Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik

Už viac ako šesťdesiat rokov sa so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba spája viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb na celom území Slovenska.

Meno podniku je však späté najmä s jedným z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe – Vodného diela Gabčíkovo. Nemalý význam má aj Vodné dielo Žilina.

Tieto hydroenergetické diela má podnik vo svojej správe, zabezpečuje ich efektívnu a bezpečnú prevádzku ako aj výrobu a predaj elektrickej energie. Dlhoročná tradícia v oblasti výstavby vodných diel s hydroenergetickým využitím je pevným základom pre ďalší vývoj podniku.

  Nasledujúca stránka: O podniku